مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اربعة الایام‌
پديدآورنده : میر داماد
به کوشش : رضا استادی
محل نشر : قم
ناشر : دبیرخانه کنگره آقا حسین خوانساری
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1371ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 200
جستجو در Lib.ir

اربعة الایام‌

در بیان فضیلت و شرافت چهار روز مهم در اسلام است یعنی روزهای دحو الارض، غدیر، میلاد حضرت محمد(ص) و مبعث

این مجموعه، در فضیلت و شرافت چهار روز مهم در اسلام است که به آن‌ها اهمیت زیادی داده شده است و دارای آداب مخصوص و ادعیه و اعمال خاص می‌باشند: روز دحو الارض و غدیر و میلاد حضرت محمد(ص) و مبعث آن حضرت که مؤلف طی چند فصل، اعمال و آداب آن روزها را ذکر کرده است.

این رساله کم برگ اما پر بار، جزو منابع تدوین کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی بوده است:

«بدان که میرداماد در رساله اربعة الایام خود در بیان اعمال روز دحو الارض فرموده: زیارت حضرت امام رضا (ع) در این روز، افضل اعمال مستحبه و آکد آداب مسنونه است ...

[میرداماد] در رساله اربعة الایام، زیارت جوادیه معروفه را برای حضرت امام رضا (ع) به اختلاف جزئی نقل کرده و فرموده: این زیارت از مولای ما امام کل عاکف ابی جعفر الثانی محمد بن علی الجواد (ع) مروی است.»

مؤلف در مقدمه کتاب آورده است:

بباید دانستن که در هر سال، چهار روز عظیم القدر جلیل المنزله است که نزد الله تعالی، اعزّ و اکرم ایام سال، آن چهار روز است و آن روزها را در اصطلاح شرع شریف، ایام اربعه گویند ... در هر یک از این ایام اربعه به وظیفه آن روز از نماز و دعای مأثور و زیارت که در خصوص آن روز وارد باشد، قیام نمودن، سبب آن می‌شود که کرام الکاتبین، آن شخص را از اصفیای متعبدین و اولیای مقربین جناب قدس الهی بنویسند.

فهرست

بیان مستحبات این ایام (غسل، روزه، صدقه، نماز و ...) بیان دعاها و زیارت‌های وارده برای این ایام.

یادآوری

این کتاب ضمیمه کتاب مزار آقاجمال خوانساری است.