امامین کاظمین (علیهما السلام) و زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی

نشریه : فرهنگ زیارت

نویسنده : پديدآورنده : حسن ترکاشوند

سال 1398 / شماره پیاپی 38 / صفحه 43 - 58

چکیده :

از اهداف امامت و فلسفه‌های وجودی امام از دیدگاه متکلمین اسلامی، ریاست و زعامت جامعه مسلمین است؛ یعنی امام باید با تشکیل حکومت و اجرای قوانین و حدود الهی، امنیت عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار کند. در همین راستا از سؤالات و شبهات مطرح درباره ائمه شیعه و از آن میان امام کاظم و امام جواد(ع)، این است که با توجه به اینکه این بزرگواران موفق به تشکیل حکومت نشده‌اند، چگونه تأمین‌کننده این بخش از فلسفه امامت بوده‌اند؟ پاسخ این است که تحقق‌بخشی به این بخش از فلسفه امامت، مشروط به وجود مقتضی و نبودن مانع است؛ اما در عصر این دو امام بزرگوار، به دلیل نبود خواست و اقبال مردم، زمینه اقدام و تشکیل حکومت به وجود نیامد. همچنین این دو امام بزرگوار، در عصر خود تحت نظارت و سخت‌گیری بسیار شدیدی بوده و امکان عملی برای تشکیل حکومت و اجرای احکام الهی را نداشته‌اند؛ اما به رغم وجود مانع جدّی، باز آنان به صورت‌های مختلف با حکومت‌های ظالم زمان خود مقابله کرده و برای فراهم شدن بستر و زمینه شکل‌گیری حکومت الهی و برطرف کردن موانع، اقدام فرموده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام کاظم(ع)، امام جواد(ع)، فلسفه امامت و حکومت اسلامی.