مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : با من به سوی شام‌
پديدآورنده : علی اکبر بابازاده
محل نشر : قم
ناشر : دانش و ادب
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1385ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 159
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

با من به سوی شام‌

این نوشتار، شرح مزارها و زیارتگاه‌های سوریه است جهت راهنمایی زائران.

این نوشتار، شرح مزارها و زیارتگاه‌های سوریه است تا راهنمای زائران باشد. مؤلف در مقدمه کتاب، انگیزه خود را از تألیف، این گونه بیان داشته است:

از مجموع آیات و احادیث نتیجه می‌گیریم که محبت و احترام فرزندان پیامبر و از جمله زیارت مزار آنان یک تکلیف دینی و قرآنی است و آثار آن در دنیا و آخرت عاید خود ما می‌گردد.

فهرست

مقدمه/ الگو شناسی، فلسفه احترام اهل بیت.

فصل اول/ دیدار و زیارت: زیارت اهل قبور، زیارت قبور اولیا، زیارت شام.

فصل دوم/ حضرت زینب: در سنگر عرفان و عبادت، خطبه‌های زینب.

فصل سوم/ حضرت سکینه: مدفن حضرت سکینه.

فصل چهارم/ مقام و مرقد حضرت رقیه: شناسنامه حضرت رقیه، لحظه شهادت رقیه.

فصل پنجم:/ مسجد جامع دمشق: مقام رأس الحسین، خطبه امام سجاد (ع) در شام.

فصل ششم/ قبور متبرکه در باب الصغیر: بلال، ام سلمه، ام حبیبه، اسماء بنت عمیس.