مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)
پديدآورنده : محمدرضا جواهری
محل نشر : قم
ناشر : بوستان کتاب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 362
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)

پیشینه اجتهاد در نزد شیعیان در عصر امامان(ع) بررسی شده است.

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا پیشینه اجتهاد در نزد شیعیان و پیوند اساسی آن با عصر بعثت، غدیر و عاشورا، سوابق علمی شیعیان، جامعیت، حقانیت و امتیازات مذهب شیعه، ارتباط اجتهاد رایج امروز در نزد شیعیان با گذشته خویش و میراث گرانقدر تشیع در زمان حضور امام معصوم را مورد دقت و بررسی قرار دهد.

«اجتهاد در لغت»، «اجتهاد در اصطلاح»، «تحول در مفهوم اجتهاد»، «استنباط»، «فقه و فقیه»، «ضرورت اجتهاد»، «انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت»، «ادوار اجتهاد»، «اجتهاد در عصر امامت»، «دلایل وجود اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع) »، «ارتباط فقه و اجتهاد (با علم اصول)»، «علم اصول در عصر ائمه(ع) و پیشگامی شیعه» عناوین و فصلهای کتاب را تشکیل می دهند.

کتاب در پایان، فهرست منابع دارد.