معرفی کتاب « سیر مطالعاتی مقاتل امام حسین (ع) »

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا فخر روحانی

سال 1399 / شماره پیاپی 17 / صفحه صفحه 139-141

چکیده :

سیر مطالعاتی مقاتل امام حسین علیه السلام، مهدی پیشوایی و همکاران، قم، دفتر مقتل جامعه ایمانی مشعر، 1398ش، 111ص.


کتاب مورد بررسی به بازخوانی و تلخیص 23 عنوان از مهم‌ترین منابعی می‌پردازد که یا مقتل هستند و یا جنبه‌های مقتلی در آنان بسیار پررنگ است. در تهیه این مجموعه، افزون بر آقای مهدی پیشوایی، آقایان محمد‌هادی یوسفی غروی، محمدرضا جباری و محمدحسین رجبی نیز همکاری داشته‌اند. هدف از تهیه این مجموعۀ کوچک، آشنا کردن جامعه مداحان کشور با گستره‌ای از مقاتل است که هر مطلبی به دستشان می‌رسد، در برنامه‌های خود بازگو نکنند.