معرفی کتاب « موسوعة المقاتل الحسینیة »

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا فخر روحانی

سال 1399 / شماره پیاپی 19 / صفحه صفحه 141-143

چکیده :

موسوعة المقاتل الحسینیة، 3 جلد، کربلا: انتشارات حرم مطهر حسینی، 1441 ق/ 2019 م