تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد (ع) در مناظرات شهر شام

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : حانیه خطیبی مقدم

سال 1399 / شماره پیاپی 19 / صفحه صفحه 115-136

چکیده :

مناظرات و خطبه‌‌های امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا و در دوران اسارت در کوفه و شام، از مهم‌ترین عوامل تداوم نهضت عاشورا وآگاه‌سازی مردم ازجایگاه راستین اهل بیت پیامبر(ص) می‌باشد. حضرت در این احتجاجات بارها به آیات قرآن که در دسترس تمام مخاطبان ایشان قرار داشته و بر خلاف روایات از گزند جعل و تحریف در امان مانده بود ،استناد می نمودند تا از این طریق، حقوق تضییع شده‌ی اهل بیت رسول خدا(ص) را به مردم یادآور شده و با عقاید باطلی که حاکمان اموی در میان مسلمانان رواج داده بودند، مبارزه نمایند. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آیات مورد استناد امام سجاد(ع)در خطبه ها و مناظرات در شهر شام،پرداخته ایم تاچرایی استنادهای قرآنی امام روشن شود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام سجّاد(ع)، استنادات قرآنی، مناظرات، شام