سیاست‌های مزورانۀ اموی برای تحریف واقعۀ کربلا و روشنگری‌های حضرت زینب (س)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : سکینه آزادی
پديدآورنده : فرشته علیرضایی
پديدآورنده : مسعود باوان پوری

سال 1399 / شماره پیاپی 19 / صفحه صفحه 73-92

چکیده :

تحریف، پرده و پوششی است که با آشکار شدن حقیقت، رخ در نقاب می‌کشد و همچون کف روی آب، نابود و مضمحل می‌گردد. عاشورا یکی از بزرگ‌ترین و ماندگارترین خیزش‌هایی است که در طول تاریخ بر ضد یک حکومت ظالم صورت گرفته است.. مقالة حاضر کوشیده است با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست‌های مزورانه‌ای که امویان پس از واقعۀ کربلا برای تحریف آن در پیش می‌گرفتند، پرداخته و در مقابل نقش عقیلۀ بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (س)، را در زدودن غبار تحریف و برملا کردن دسیسه‌ها و توطئه‌های بی‌اساس حکومت بنی‌امیه در وارونه جلوه دادن حقایق عاشورا و قیام امام حسین (ع) تبیین کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تبیین پیروزی، شکست، مرگ و زندگی از جمله مفاهیم اصلی سخنان حضرت زینب (س) بود. خطبۀ غرّاء حضرت زینب (س) و اشعار ایشان تأثیر زیادی روی شناساندن حقانیت اهل بیت (ع) و آشکار نمودن ماهیت دغل‌کار یزید و دست پروردگان او و خاندان بنی‌امیه داشت.

کلیدواژه‌های مقاله :عاشورا، تحریفات، بنی‌امیه، روشنگری، حضرت زینب (س)