راهکارهای امام سجاد(ع) برای حفظ حماسه عاشورا و دستاوردهای آن

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : علی فارسی مدان

سال 1399 / شماره پیاپی 19 / صفحه 31-52

چکیده :

امام سجاد(ع) بعد از شهادت امام حسین(ع) در حساس‌ترین دوره مسئولیت سنگین امامت و رهبری جهان تشیع را برعهده گرفت و سعی نمود دستاوردهای عاشورا را از گزند تحریف و نابودی حفظ کند. امام سجاد(ع) در حفظ دستاوردها عاشورا و تبلیغ آن از روش‌ها مختلف بهره برد، ایشان در روش "حکمت" با راهکارهای برهان و استدلال، مخاطب­‌شناسی و رعایت مقتضیات حال توانست حقایق عاشورا را برملا کند. امام(ع) در شهر شام با بکارگیری دو روش "همراهی" و "مناظره" شامیان را از توطئه یزید آگاه نمود و فتنه خارجی نامیدن اهل بیت(ع) را خنثی نمود. امام(ع) در ایام اسارت با فرصت­‌شناسی خویش بوسیله روش "موعظه و خطابه" و "پرسش و پاسخ" نهایت استفاده را کرد که نتایج آن، وقوع قیام­‌های توابین و مختار و رسوایی یزیدیان می­باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، واقعه عاشورا، تبلیغ، حکمت، موعظه، مجادله