مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : غلو از دیدگاه تشیع
محل نشر : قم
ناشر : مجمع جهانی شیعه شناسی، انتشارات آشیانه مهر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 146
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

غلو از دیدگاه تشیع

به بحث در مورد زوایای غلو و عوامل پیدایش آن پرداخته است.

این کتاب در دو بخش و پنج فصل به بحث دقیق در مورد زوایای غلو و عوامل پیدایش آن پرداخته است. در بخش اول این کتاب با عنوان شناخت غلو که مشتمل بر سه فصل کلیات، عوامل و اسباب غلو و عقاید غلات است، در مورد چیستی غلو و اساس به وجود آمدن آن مطالبی آمده است.

فصل دوم در مورد عوامل و اسباب غلو، از جمله: موضوع عکس العمل، ضعف خداشناسی، توجیه عقیده، جهل و ناآگاهی، تحریک دشمنان و معاندان اسلام، دوستداری و عاشقی مفرط، شیادی رندان، زمینه سازی جهت پذیرش غلو، احساسات افراطی بدون منطق و استدلال به بحث و بررسی پرداخته است.

در فصل سوم از بخش اول این کتاب با عنوان «عقاید غلات»، عقیده به تناسخ، عقیده به تشبیه، مهمترین دلائل اعتقاد به تشبیه، عقیده به حلول، عیده به تفویض، خرافات اهل غلو، پیامدهای خطرناک غلو، مصداقی از غلات واقعی، فرقه های غلات، خلق فرقه جهت اتهام غلو به شیعیان، مهمترین دلائل برائت و بیزاری تشیع از غلو و غالیان را مورد بحث قرار داده است.

نویسنده در بخش دوم با عنوان «غلو و تشیع» مشتمل بر دو فصل به بحث در مورد ریشه و بنیادهای مختلف غلو اشاره کرده است.

در فصل اول از بخش دوم با عنوان «غلات منتسب به تشیع» به شرح غلات منتسب به تشیع (فرقه های ساختگی)، فرقه سبئیه (افسانه عبدالله بن سبأ)، جریان افسانه موهوم «عبدالله بن سبأ»، «فرقه مختاریه یا کیسانیه»، عقاید منسوب به مختار، اقسام قضا، راویان و منابع حدیث مهدویت: الف) راویان، ب) منابع، نتیجه قیام مختار، فرقه «زُراریه»، فرقه «بدائیه»، عمار یاسر اهتمام ورزیده و نکات قابل توجهی را ارائه نموده است.

در فصل دوم از بخش دوم این کتاب، غلو از دیدگاه تشیع، مبارزه پیشوایان تشیع با غلو، غلو از دیدگاه علماء و متفکرین تشیع، انگیزه نسبت دادن غلو به شیعیان، انگیزه غلو به راویان و محدثان شیعه، تهمت و افتراء نسبت به تشیع، دیدگاه علمای تشیع نسبت به غلو و غلو کنندگان، نسبت غلو حتی به اهل بیت(ع) ، اعترافات برخی بزرگان معاصر اهل تسنّن بررسی شده است.