بررسی حجیت روایات با سند ضعیف و متن قوی با تأکید بر روایات «حجه الله»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : محمد علی مجد فقیهی
پديدآورنده : روح الله بهادری جهرمی

سال 1398 / شماره پیاپی 21 / صفحه ۱۰۵-۱۳۲

چکیده :

بسیاری از روایات، به‌ویژه روایات غیرفقهی و از جمله روایاتی که دربارۀ «حجه‌الله» هستند، دارای سند مقبول نیستند، اما بسیاری از این روایات به‌دلیل قراین صحت از جمله قراین متنی، قابل ‌قبول هستند. نمی‌توان روایتی را که دارای متن صحیح هماهنگ با سایر روایات است یا به‌دلیل علوّ ‌متن قابل‌ جعل نیست، به‌دلیل ضعف سند کنار گذاشت و خود را از معارف آن بی‌بهره کرد. از جمله دلایل این نظریه می‌توان به سیرۀ ‌عقلا در حجیت چنین خبری و نیز روایاتی که دربر‌دارندۀ دستور امام معصوم(ع) به بررسی متنی است اشاره کرد. واقعیت‌های تاریخی تدوین حدیث شیعه و عدم راهیابی جعل‌های گسترده و سازمان‌یافته به آن نیز، اهمیت بررسی متنی را نسبت به بررسی سندی افزایش می‌دهند. در‌ روایات دربارۀ «حجه‌الله» که منظور تمام روایاتی است که دربارۀ رسول و امام معصوم است، هماهنگی با کلیات و هندسۀ معارف دینی، روایت مشابه با سند معتبر و نیز سندهای متفاوت در کتب مختلف از جمله قراین پرکاربرد برای اثبات صدور روایت از معصوم(ع) هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :حجه‌الله، بررسی متنی، بررسی مضمونی، بررسی سندی، قوت متن