تاريخ : سه شنبه 1399/11/21
کد خبر: 70920
دو اثر شایسته از پژوهشگاه قرآن و حدیث در همایش کتاب سال حوزه

دو اثر شایسته از پژوهشگاه قرآن و حدیث در همایش کتاب سال حوزه

در بیست و دومین همایش بین المللی کتاب سال حوزه، کتاب جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت به عنوان اثر شایسته تقدیر و کتاب تدوین مداخلات روان شناختی شایسته تحسین شناخته شد.

همزمان با ایام الله دهه فجر، در بیست و دومین همایش بین المللیکتاب سال حوزهو چهارمین جشنواره تقدیر از مقالات برتر پژوهشی، دو اثر از پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزیده شد.

کتاب جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت تالیفحجت الاسلام دکتر سیداکبر موسوی تنیانیبه عنوان اثر شایسته تقدیر در حوزه کلام، انتخاب و تجلیل شد.

و همچنین کتاب کتاب تدوین مداخلات روان شناختی (مراحل و شیوه تدوین)  تالیفحجت الاسلام دکتر علی صادقی سرشتبه عنوان اثر شایسته تحسین در حوزه روان شناسی، تجلیل و تقدیر شد.

بیست و دومین همایش بین المللی کتاب سال حوزه و چهارمین جشنواره مقالات برتر پژوهشی صبح روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۹ در سالن همایش مدرسه معصومیه از سوی دبیرخانه کتاب سال حوزه برگزار گردید

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :