روش‏هاى برخورد ابن تيميه با احاديث نبوى - صفحه 80

روش هاى برخورد ابن تيميه با احاديث نبوى

زهره اخوان مقد ۱

چكيده : ابن تيميه (661 ـ 728 هجرى قمرى) از دانشمندان معروف اهل تسنن است كه ديدگاه هاى او در كتاب «منهاج السنة النبوية» و ديگر آثارش در زمينه ارزيابى احاديث، محور بحث هاى مختلف بوده است.
نويسنده در اين مقاله، ابتدا بيان شرح حال ابن تيميه، نظرات دانشمندان سنى در باره او و معرفى «منهاج السنة» مى پردازد. و پس از آن، هفده روش از روش هاى برخورد وى با احاديث پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را بررسى مى كند. نويسنده در اين بررسى، براى هر روش، نمونه هايى ذكر كرده و آن روش ها را مورد نقد علمى قرار داده است.

كليد واژه : حديث نبوى،ارزيابى / ابن تيميه،احمدبن عبدالحليم حرّانى / فقه الحديث سنّى، قرن 7 و 8 هجرى / احاديث جعلى / فضائل اهل بيت عليهم السلام.

مقدمه:

1 ـ شرح حال ابن تيميه

تقى الدين احمدبن عبدالحليم حرّانى دمشقى حنبلى، مشهور به «ابن تيميه»، در دهم ربيع الاول سال 661 هجرى قمرى در شهر «حرّان»، و در خانواده اى حنبلى مذهب زاده شد. پدرش منصب تدريس و قضاوت داشت. به سبب هجوم مغول ها، در سنّ 6 سالگى

1.م ـ دانشجوى دكترى دانشگاه امام صادق عليه السلام

صفحه از 113