اعتبارسنجی محتوایی روایات امن بودن شهر قم

نشریه : مطالعات اعتبارسنجی حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسن موسوی مهر

سال 1399 / شماره پیاپی 3 / صفحه 179-200

چکیده :

در روایتی از امام صادق علیه السلام شهر قم در امان از بلایا دانسته شده و به شیعیان توصیه شده است که به گاه فتنه‌ها به این شهر پناه ببرند، این در حالی است که در حوادث گوناگون، شاهد آن بوده‌ایم که این شهر از گزند آسیب در امان نمانده است، آسیب‌هایی از قبیل سیل، زلزله، بیماری‌های فراگیر و ... به این جهت شبهه‌ای در اذهان خطور می‌کند که این دو را چگونه می‌توان با یکدیگر جمع کرد؟ در این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی و با جستجو در نرم افزارهای روایی به ویژه نرم افزار جامع الاحادیث نور گرد آمده است به دنبال پاسخ به شبهه فوق بوده این احتمال که روایات مربوط به امنیت در قم مجعول و ساختگی باشد، رد و به بررسی محتوائی آنها پرداخته شد و به این نتیجه رسیدیم که دسته ای از این روایات زمانمند بوده به همین جهت شبهه شامل آنها نمی-شود، و روایات غیر زمانمند نیز دارای سه قسم هستند، برخی مربوط به امنیت از ستم پیشگان و برخی مربوط به عذاب و بلای آسمانی و برخی مربوط به القائات شیطانی هستند؛ که هر یک از این سه مد نظر باشد هیچ تنافی‌ای با وجود برخی مشکلات از قبیل سیل، بیماری و ... ندارد. و روایت صحیحی که به صورت کلی هر نوع بلا و مشکل و گرفتاری را از این شهر بدور بداند وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مقاله :امنیت در قم، شهر قم، بلا و فتنه، بیماری کرونا، روایات