نمايه احاديث علم امام در كتاب الحجّه اصول كافى - صفحه 111

نمايه احاديث علم امام در كتاب الحجّه اصول كافى

اصغر غلامى ۱

چكيده:

مرحوم كلينى علم الاهى امام معصوم عليه ‏السلام را در كتاب الحجّه، در ذيل 93 باب و 348 حديث آورده است. اين احاديث، مستقيم يا غيرمستقيم، به علم امام عليه ‏السلام ، حجّيّت، عصمت و واجب‏الطاعه بودن امام عليه ‏السلام اشاره دارند. حجّيّت امام عليه ‏السلام در قول و فعل، رافع مشكلات و اختلافات است كه همان نور علم است. توفيق و تسديد الاهى در عصمت، نقش خاصّى دارد كه از طريق افاضه علم است و عصمت بدون علم ممكن نيست و چون امام واجب الطاعه است، پس لازم است ريشه و اساس علم نزد او باشد.
احاديثي كه به نحوى، بر علم الاهى امام دلالت دارند، در قالب جدول، شامل 364 رديف، محتواى حديث، نحوه دلالت و نشانى حديث (شماره باب، صفحه، شماره حديث) ارائه شده است.
دلالت حديث بر علم امام عليه ‏السلام با علائم اختصارى: الف: احاديث

1.محقّق و پژوهشگر.

صفحه از 154