ضياء الثقلين و مطلع النيّرين فرهنگ واژگان قرآن و حديث - صفحه 191

ضياء الثقلين و مطلع النيّرين: فرهنگ واژگان قرآن و حديث

باقر قربانى زرّين‏ ۱

چكيده: سيّد عبداللّه‏ شبّر از دانشمندان شيعه نجف و صاحب تأليفات و آثار گرانبهايى بالغ بر 74 عنوان در بيش از يكصد مجلّد است. تفسير مفصّل و مختصر او بر قرآن كريم و دو شرح وى بر نهج البلاغه مشهور است. از آثار چاپ نشده مرحوم شبّر، فرهنگ واژگانى قرآن و حديث با عنوان «ضياء الثقلين و مطلع النيّرين» است كه بر اساس آخرين حرف اصلى كلمه، تنظيم و الفبايى شده است. در اين مقاله، ويژگيهاى اين كتاب به ويژه در مقايسه با كتاب مجمع البحرين طريحى، بررسى شده است.

كليد واژه‏ها: شبّر، سيّدعبداللّه‏ / ضياء الثقلين و مطلع النيّرين / مجمع البحرين طريحى / واژه‏نامه‏هاى قرآن / واژه‏نامه‏هاى حديث.

مقدّمه

سيّد عبداللّه‏ حسينى كاظمى، مشهور به شبّر، از بزرگ‏ترين عالمان و نويسندگان شيعه در نيمه نخست سده سيزدهم هجرى بود. وى در 1188 ق. در نجف اشرف

1.دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى.

صفحه از 199