سبک و سیرۀ امام رضا (ع) در تربیت اخلاقی افراد جامعه

نشریه : فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : عنایت شریفی

سال 1400 / شماره پیاپی 33 / صفحه 203-224

چکیده :

شیوه تربیتی امام علی بن موسی الرضا (ع) یکی از ابعاد سبک زندگی آن حضرت است. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، سبک تربیتی اختصاصی امام رضا (ع) را در تربیت اخلاقی افراد جامعه بررسی کند و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که سبک و سیرۀ امام رضا (ع) در تربیت اخلاقی افراد جامعه چگونه بوده و از چه روش‌هایی در تربیت اخلاقی افراد جامعه استفاده کرده است؟ از نظر نگارنده، آموزش باورها و جهان‌بینی، رویارویی با فرقه‌های انحرافی و نهضت ترجمه، آشنا کردن متربیان با آموزه‌های اخلاقی، ایجاد فضای مساعد تربیتی در جامعه از مهم‌ترین روش‌های تربیتی شناختی امام رضا علیه السلام در تربیت اخلاقی افراد جامعه است. پذیرش ولایت‌عهدی، سفر به مراکز علمی، مناظره‌ها، موعظه، تشویق و تنبیه، امر به معروف و نهی از منکر، مراقبت و نظارت و پرهیز از معاشرت متربیان با صاحب رذایل اخلاقی از مهم‌ترین روش‌های رفتاری امام رضا (ع) در تربیت اخلاقی افراد جامعه است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، روش های تربیت اخلاقی، سبک تربیتی امام رضا(ع)، جامعه