قرب الاسناد در نگارش‌های امامیه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : حسین ستار
پديدآورنده : محمدرضا منوچهری نایینی
پديدآورنده : سید حسین فلاح زاده ابرقویی

سال 1400 / شماره پیاپی 25 / صفحه 155-186

چکیده :

در فهرست مکتوبات امامیه، گونه‌ای از نگارش‌های روایی به چشم می‌خورد که اساس کار مؤلف در آن‌ها، سامان‌بخشی و تبویب موضوعی روایات نیست بلکه کوشش مؤلف، تنظیم اثر روایی با محوریت اسناد است. معیار مؤلفان این آثار، ارائۀ روایاتی با کوتاه‌ترین طریق به مصدر روایت است. از این گونۀ نگارش که «قرب الاسناد» نام گرفته، در شمار آثار برخی محدثان نام‌آشنا یاد شده است. مؤلف قرب الاسناد می‌کوشد با کاستن از واسطه‌های خود تا معصوم(ع)، از راهیابی خطاهای انسانی در نقل روایت بکاهد و از این طریق بر اعتبار اندوخته‌های خود بیفزاید. در نوشتار حاضر، تلاش محدثان امامی در نگارش قرب الاسناد، با تکیه بر تنها کتاب بازمانده از این سبک، بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرب الاسناد، عالی السند، عالی الاسناد، حمیری، عبدالله بن جعفر