جستاری تطبیقی در تبیین ویژگی‌های اهل ‌بیت پیامبر(ص) در آیینۀ حدیث صلوات

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمود واعظی
پديدآورنده : حسین رضایی

سال 1400 / شماره پیاپی 25 / صفحه 95-116

چکیده :

تلاش متکلمان شیعه در همۀ اعصار، اثبات جایگاه علمی و معنوی اهل‌ بیت رسول اکرم(ص) به‌عنوان جانشینان برحق ایشان بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. در این خصوص، استناد به آیات قرآن کریم و روایات نبوی، متفق‌علیه به‌عنوان میراث مشترک فریقین، حجتی قاطع محسوب می‌شود. از جمله مواردی که شایستۀ تأمل و عنایت بیشتر است، تبیین ویژگی‌های خاندان رسالت بر اساس آیۀ 56 سورۀ احزاب است. تحقیق تطبیقی در متون تفاسیر جامع سنی و شیعی، نشان از آن دارد که در این خصوص، توجه لازم صورت نگرفته ‌است. پیامبر گرامی اسلام(ص) در تفسیر چگونگی صلوات بر ایشان حدیث صحیح و متفق‌علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بر اساس آیات قرآن کریم و دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات کلامی شیعه، نقش اساسی ایفا خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر که با رویکرد تطبیقی، به روش توصیفی‌تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده، رمزگشایی از این حدیث تفسیری و اثبات جایگاه علمی‌معنوی و مصادیق حقیقی عترت پیامبر(ص) می‌باشد. در پایان شبهات ابن‌تیمیه بر حدیث مذکور که به قصد انکار فضیلت امیرالمؤمنین علی(ع) و رد عقاید شیعه مطرح شده، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و بطلان ادعاهای او ثابت شده‌ است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، تفسیر مأثور، اهل‌ بیت پیامبر(ص)، حقانیت شیعه