تاريخ : دوشنبه 1400/4/14
کد خبر: 71385

کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین»، رونمایی شد.

از کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین (فرانظریه یکپارچگی اخلاق)» از آثار پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی، با حضور مؤلف و سخنرانی جمعی از شخصیت‌های علمی و اخلاق‌پژوهان، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، آیین رونمایی از کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین (فرانظریه یکپارچگی اخلاق)» از آثار پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی که با همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث و انتشارات کتاب طه منتشر گردیده بود، با حضور مؤلف، جنابحجت الاسلام دکتر هادی صادقیو سخنرانی جمعی از شخصیت‌های علمی و اخلاق‌پژوهان، روز پنجشنبه دهم تیر، ساعت ۱۸ در مجتمع ناشران برگزار گردید.

در این مراسم دکتر جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و از اساتید گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم، این کتاب را دارای نگاهی تألیفی و پژوهشی دانست که مؤلف در آن سعی دارد به ارائه نظریه‌ای در فلسفه اخلاق بپردازد. ایشان خواندن این کتاب را به همه دوستان فلسفه اخلاق پیشنهاد داد و آن را دربردارنده پژوهش‌های جدیدی برای پژوهش‌ها و ایده‌های اخلاقی دانست. دکتر جوادی در پایان، از انتشارات کتاب طه و پژوهشگاه قرآن و حدیث به جهت نشر این کتاب برای اخلاق پژوهان تشکر کردند.

پروفسور لگنهاوزن، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ودکتر عالم زاده نوری، معاون تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به بیان نکاتی درباره اثر و مؤلف پرداختند. پس از ایشان نیز دکتر سید محمد حسینی سورکی، عضو هیئت علمی گروه اخلاق دانشگاه قم و دکتر اخوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) به بیان ویژگی‌های این اثر و تأملاتی در حوزه فلسفه اخلاق پرداختند.

از دیگر سخنرانان این همایشدکتر عباس پسندیده، مدیر پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی بود که این اثر را دربردارنده ویژگی‌هایی دانست که از جمله آن تبدیل آموزه‌های قرآن و حدیث به نظریه اخلاقی است.

در ادامه نیز دکتر محمدتقی اسلامی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بیان نقاط امتیاز این اثر پرداخت. از نظر ایشان، کیفیت این تحقیق نشان می‌دهد که حاصل سال‌ها تحقیق است و نوشته‌ای فلسفی است که از نقل مدد گرفته است.

دکتر مهجور عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه این بحث از دیرباز مطرح بوده است که ادیان ابراهیمی نمی‌تواند نظریه اخلاقی داشته باشد؛ زیرا همه نظریه‌ها مؤیداتی در کتب مقدس دارند و نمی‌توان نظریه‌ای منسجم ارائه کرد اما این کتاب نقطه آغازی برای ارائه نظریه در اخلاق اسلامی است.

در پایان نیز دکتر بوسلیکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به معرفی کتاب براساس فصول کتاب پرداختند و نقطه جذاب و هسته مهم این کتاب را تلاش برای پیوند میان اخلاق و روانشناسی دانستند.

در پایان جلسه، دکتر صادقی با تشکر از همه اساتید و اخلاق‌پژوهان که به صورت حضوری و مجازی، این جلسه را پیگیری ‌کردند به بیان نکاتی پیرامون ملاحظات اساتید پرداخت.

لازم به ذکر است کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین (فرانظریه یکپارچگی اخلاق)» تألیف حجت الاسلام دکتر هادی صادقی، از آثار پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث است که در سال ۱۳۹۹ با همکاری انتشارات کتاب طه منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :