پنج شنبه 1400/4/17
مدت: 26 دقیقه

دعای وداع ماه رمضانشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (170)

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)

  • شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2) (دانلود)