پنج شنبه 1400/4/24
مدت: 26 دقیقه

دعای وداع ماه رمضانشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (171)

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)

  • شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3) (دانلود)