5
الصلاة في الكتاب و السنة با ترجمه فارسي

در باره اين ترجمه

مقصود از ترجمه موسوعه بزرگ «ميزان الحكمه» ارائه بهترين و پاكيزه ترين ترجمه نيست؛ چرا كه اين كار نشدنى و ادعاى آن گزافه گويى است. آنچه درباره وفادارى و زيبايى ترجمه گفته اند و ضرب المثلى كه اين دو صفت را در شاهد ترجمه گرد نيامدنى مى داند، بيش از هر چيز درباره احاديث شريف معصومان عليهم السلام صادق است كه زيباترين و رساترين گفته ها را به زبان آورده اند و سخنانشان گرچه فروتر از سخن خالق، اما بسى فراتر از سخن مخلوق است. تنها هدف ترجمه اين مجموعه آن است كه زمينه آشنايى بيشتر با متن اصلى فراهم شود و تشنه كامان بتوانند، نه از طريق جوباره اى كه مستقيماً از آن آبشخور معرفت سيراب گردند. اگر بدين هدف دست يافته باشيم كه زهى شادكامى و اگرنه، همت خوانندگان نكته سنج، بدرقه راهمان خواهد بود و ما را از خطاهاى بيشتر باز خواهد داشت. زحمت ترجمه كتاب الصلاة بر دوش جناب حجة الاسلام و المسلمين عبدالهادى مسعودى بوده است و ايشان كوشيده اند براى معانى بلند و مضامين والاى احاديث ، جامه مناسبى در زبان پارسى بيابند و در اين كار نهايت توان


الصلاة في الكتاب و السنة با ترجمه فارسي
  • نام منبع :
    الصلاة في الكتاب و السنة با ترجمه فارسي
تعداد بازدید : 28227
صفحه از 263
پرینت  ارسال به