مرورى بر احاديث معرفت خدا (1) - صفحه 20

مرورى بر احاديث معرفت خدا (1)

محمد بيابانى اسكويى ۱

چكيده: شمارى از روايات پيامبر و امامان معصوم عليهم ‏السلام ، راه معرفت خدا را منحصر در آن دانسته‏اند كه خدا، خودش را به بشر معرّفى كند. نويسنده، در اين گفتار، ابتدا چهارده حديث در اين موضوع نقل مى‏كند و به توضيح آنها مى‏پردازد. پس از آن، نُه نتيجه در بحث توحيد، از آن احاديث مى‏گيرد. آنگاه، به يك حديث مهمّ در اين باب ـ همراه با ترجمه و توضيح آن و كلام علامه طباطبايى ـ اشاره مى‏كند. در پايان، چهار حديث را كه ظاهرا با موضوع اصلى مقاله تعارض دارند، بررسى مى‏كند و نتيجه مـى‏گيرد كه هيچ‏كدام از آنها با مدّعاى اصلى نويسنده ـ يعنى انحصار معرفت خدا به معرّفى خودش به بشر ـ تعارض ندارد.

كليد واژه‏ها: توحيد / معرفت خدا / شناخت خدا، راه‏هاى مختلف / سدير صيرفى، حديث توحيد / طباطبايى، سيد محمد حسين / احاديث توحيدى، جمع بين روايات

اشاره :

در پى انتشار سلسله مقالات «توحيد از ديدگاه قرآن و نهج‏البلاغه»، مقاله بلندى از پژوهشگر نام‏آشنا جناب استاد محمد بيابانى اسكويى براى ما رسيد. ايشان ضمن بحث و بررسى درباره

1.ـ محقق و مدرس، حوزه علميه قم.

صفحه از 61