گزارشى از مصاحبه با آيت‏ الله سيد محمّدباقر موحّد ابطحى - صفحه 117

گزارشى از مصاحبه با آيت‏الله سيد محمّدباقر موحّد ابطحى

تدوين و ويرايش: عبدالحسين طالعى ۱

چكيده: آيت‏الله سيد محمد باقر موحّد ابطحى، از تلاشگرانِ موفّق علوم قرآن و حديث است كه ده‏ها اثر ارزشمند در اين زمينه‏ها تحقيق و منتشر ساخته است. ايشان در اين مصاحبه، درباره زندگـى‏نامه علمـى، اساتيـد، كوشش‏ها و آثار علمى خود ـ به ويژه كتاب صحيفه جامعه سجاديه كه 270 دعا از امام سجاد عليه ‏السلام را در بردارد ـ سخن مى‏گويد.
علاوه بر آن، نكاتى مفيد و ناگفته از قرآن و احاديث را بيان مى‏دارد.

كليد واژه‏ها: موحّد ابطحى، سيد محمد باقر / حوزه علميه قم، قرن 14 هـ . ق / جامع احاديث الشيعه (كتاب) / بروجردى طباطبايى، سيد حسين / عوالم العلوم و المعارف (كتاب) / صحيفه كامله سجاديه (كتاب) / صحيفه جامعه سجاديه (كتاب) / الامامة و التبصرة (كتاب) / قرآن، تفسير موضوعى / قزوينى، شيخ مجتبى

اشـاره:

نزديك به دو دهه آشنايى با آيت‏الله سيد محمد باقر موحّد ابطحى و كسب فيض از محضر معظّم‏له و مشاهده تلاش‏هاى خستگى‏ناپذير ايشان در جهت احياى معارف و

1.ـ عضو هيأت علمى دانشگاه قم.

صفحه از 148