مرورى بر احاديث معرفت خدا (2) - صفحه 25

مرورى بر احاديث معرفت خدا (2)

محمد بيابانى اسكويى ۱

چكيده: نويسنده در اين گفتار، نظرات برخى از عالمان بزرگ شيعه را در باب احاديث معرفة الله، به ترتيب زمان نقل و نقد و بررسى مى‏كند: از ثقة الاسلام كلينى (متوفى 328 ق)تا ميرزا مهدى اصفهانى (متوفى 1365 ق). در ميان اين بزرگان، نام‏هايى درخشان همچون شيخ صدوق، خواجه نصيرالدين طوسى، شيخ بهايى، ملاصدرا، ملا صالح مازندرانى، علامه محمد باقر مجلسى، شيخ يوسف بحرانى، ملاهادى سبزوارى، سيد اسماعيل طبرسى نورى ديده مى‏شود.

كليد واژه‏ها: توحيد، روايات / احاديث معرفة الله / كلينى، محمدبن يعقوب / صدوق، محمد بن على / طوسى، نصيرالدين / عاملى، بهاءالدين محمد / صدرالدين شيرازى، محمد / مازندرانى، محمد صالح / مجلسى، محمد باقر / عاملى، حرّ / بحرانى، يوسف / سبزوارى، ملاهادى / طبرسى نورى، سيد اسماعيل / اصفهانى، ميرزا مهدى

آراء و انظار درباره معرفة الله بالله

با توجه به آنچه گفتيم، روشن گرديد كه:
1 ـ معرفت خداوند سبحان بدون تعريف خود او براى احدى ممكن نيست و فقط به

1.ـ محقق و مدرس، حوزه علميه قم.

صفحه از 70