يك كتاب و چهار نظر - صفحه 115

يك كتاب و چهار نظر

چكيده: كتاب «نسخه‏هاى خطى، شروح و ترجمه‏هاى صحيفه سجاديه» نوشته سيد محمد حسين حكيم، مفصّل‏ترين و كامل‏ترين كتابنامه شروح و ترجمه‏هاى صحيفه سجاديه است كه تاكنون به چاپ رسيده است. اين كتاب، از زمان انتشار آن (1382 شمسى) تاكنون مورد توجّه پژوهشگران بوده و در اين گفتار، چهار تعليقه از چهار پژوهشگر بر اين كتاب درج مى‏شود: آقايان محمد بركت، عبدالله غفرانى، مجيد غلامى جليسه و سيد محمد حسين حكيم. تعليقه اول، دو نكته افزودنى بر كتاب را دربردارد. تعليقه دوم، در قالب نامه‏اى خطاب به نويسنده كتاب، ده نكته را بازگفته است تعليقه سوم، نكته‏اى افزودنى در مورد صحيفه ثانيه شيخ حرّ عاملى، و تعليقه چهارم، استدراكات مؤلف كتاب است كه در خلال سال‏هاى پس از انتشار، نگاشته است.

كليد واژه‏ها: نسخه‏هاى خطى، شروح و ترجمه‏هاى صحيفه سجاديه (كتاب) / صحيفه سجاديه، كتابنامه / صحيفه سجاديه، شروح / صحيفه سجاديه، ترجمه‏ها / صحيفه سجاديه، نسخه‏هاى خطى كهن / بركت، محمد / غفرانى، عبدالله / غلامى جليسه، مجيد / حكيم، سيد محمد حسين

صفحه از 139