گزارشى از ترجمه فرانسوى صحيفه سجاديه - صفحه 83

گزارشى از ترجمه فرانسوى صحيفه سجاديه

فريده مهدوى دامغانى ۱

چكيده : نگارنده در اين مقاله، گزارشى از ترجمه صحيفه سجاديه به زبان فرانسوى ارائه مى‏كند. انگيزه ترجمه، مراحل كار، دغدغه‏هاى مترجم، راهكارهاى پيشبرد ترجمه، موانع و دشوارى‏هاى ترجمه و شيوه غلبه مترجم بر آن‏ها، بازبينى كلّ ترجمه توسط دكتر احمد مهدوى دامغانى و تأثير آن بر جوامع فرهنگى خارج از كشور، بخشى از عناوين مورد بحث است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه، ترجمه فرانسوى / متون دينى، مشكلات ترجمه به زبان‏هاى اروپايى / متون دعايى، راهكارهاى عملى براى ترجمه به زبان‏هاى اروپايى / متون شيعى، ترجمه به زبان‏هاى غيرعربى.

مقدمه:

ترجمه فرانسوى صحيفه سجاديه، حاصل تلاش سخت كوشانه خانم دكتر مهدوى دامغانى مترجم نامدار معاصر است كه تحت نظر پدر بزرگوار خود جناب استاد دكتر احمد مهدوى دامغانى به سامان رسانده و انتشار داده‏اند. فصلنامه سفينه، براى دست‏يابى به هدفى والا ـ يعنى انتقال تجربه‏هاى مفيد پيشكسوتان به رهروان آينده پژوهش‏هاى دينى ـ از مترجم گرامى خواست كه گزارشى از اين ترجمه بنويسند. ايشان نيز ضمن قبول اين درخواست و ارسال اين مقاله، نامه‏اى سراسر لطف به دفتر سفينه نوشته و در آن تصريح كرده‏اند:

1.دكتراى ادبيات قرون وسطى، مترجم و ويراستار.

صفحه از 95