اجازات روايى صحيفه سجاديه در قرن يازدهم - صفحه 119

اجازات روايى صحيفه سجاديه در قرن يازدهم

سيد جعفر حسينى اشكورى ۱

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم
چكيده : صحيفه سجاديه، به جهت اعتبار سندى و متنى، مورد توجّه محدّثان بزرگ شيعى بوده است. در اين گفتار، چهارده اجازه روايتى از عالمان قرن يازدهم مى‏خوانيم، از جمله: ملا محمد تقى صوفى قزوينى، ميرداماد، ملا محمد تقى مجلسى، شيخ صالح بحرانى، آقا حسين خوانسارى و سيد نعمت الله جزائرى. نگارنده، تمام اين اجازات روايتى را، از نسخه‏هاى خطى صحيفه سجاديه برگرفته است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه، اجازات روايتى / صحيفه سجاديه، نسخه‏هاى خطى / صوفى قزوينى، محمد تقى / ميرداماد، سيد محمد باقر / مجلسى، محمد تقى / بحرانى، صالح / خوانسارى، آقا حسين / جزايرى، سيد نعمت الله

درآمد:

صحيفه سجاديه يا زبور آل محمد عليهم ‏السلام از ابتداى تدوين مورد توجه عالمان واقع شده است و در تصحيح و مقابله آن با نسخه‏هاى معتبر كوشش فراوان نموده‏اند چنانچه كمتر نسخه‏اى از اين كتاب را مى‏توان يافت كه لااقل توسط كاتب آن تصحيح نشده باشد . طبيعتاً بسيارى از نسخه‏هاى صحيفه نزد علماى بزرگ مقابله و تصحيح شده و اجازات

1.كتاب شناس و فهرست نگار، حوزه علميه قم.

صفحه از 141