ابعاد انسانى و اجتماعى صحيفه سجاديه - صفحه 149

معـرفـى كـتـاب

ابعاد انسانى و اجتماعى صحيفه سجاديه

محمد حسين شهرى ۱

چكيده: اين مقاله، خلاصه‏اى مفيد از كتاب «الابعاد الانسانية و الحضارية فى الصحيفة السجادية» را دربردارد. كتاب ياد شده، مجموعه‏اى از مقالات ارائه شده به همايش صحيفه سجاديه است كه در سال 1999 ميلادى در دمشق برپا شد. هريك از دانشمندان شيعى، سنى و زيدى در گفتار خود، صحيفه را از جنبه‏اى بررسى كرده است. نگارنده، ده نكته در نقد و بررسى كتاب نيز آورده است.

كليد واژه: صحيفه سجاديه، همايش‏ها / صحيفه سجاديه / مجموعه مقالات / الابعاد الانسانية و الحضارية فى الصحيفة السجادية (كتاب)، نقد و بررسى / صحيفه سجاديه، شعر عربى.

1.دانشجوى دوره دكترى دانشگاه علوم اسلامى لندن.

صفحه از 165