مرورى بر احاديث معرفت خدا (4) - صفحه 7

مرورى بر احاديث معرفت خدا (4)

محمّد بيابانى اسكويى ۱

چكيده: نويسنده در اين گفتار، نظرات برخى از محدّثان، فقيهان و انديشمندان قرن پانزدهم شيعه را در باب احاديث معرفه‏اللّه‏، به ترتيب زمان، نقل و نقد و بررسى مى‏كند. علاوه بر جمعى از عالمان معاصر مانند حضرات آيات وحيد خراسانى، صافى گلپايگانى، مكارم شيرازى و مصباح يزدى، ديدگاه‏هاى برخى ديگر از دانشمندان اخير مانند آيت‏اللّه‏ شيخ محمّدباقر ملكى ميانجى، آيت‏اللّه‏ شيخ حسنعلى مرواريد، شيخ على محدّث خراسانى و شيخ اسماعيل معتمد خراسانى نيز نقل و نقد و بررسى مى‏شود. از آن‏جا كه اين مقاله در ادامه‏ى گفتارهاى ديگر نويسنده در شماره‏هاى 6 تا 9 سفينه آمده، در اين گفتار، تمام اقوالِ نقل‏شده در معناى معرفه‏اللّه‏ باللّه‏ را در ضمن سه قول، خلاصه كرده است.

كليد واژه‏ها: توحيد، روايات/ احاديث معرفه‏اللّه‏ / ملكى ميانجى، محمّدباقر/ مروايد، حسنعلى/ محدّث خراسانى، على/ معتمد خراسانى، اسماعيل / وحيد خراسانى، حسين/ صافى گلپايگانى، لطف‏اللّه‏/ مكارم شيرازى، ناصر/ مصباح يزدى، محمّدتقى.

1.محقّق و مدرّس، حوزه‏ى علميه‏ى قم.

صفحه از 30