محمد بن یعقوب کلینی(ره)

ثقة الإسلام، شيخ المشايخ، محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى، از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغرا است كه در نيمه دوم قرن سوم و نيمه اول قرن چهارم هجرى از بزرگترين محدثين شيعه به شمار مى‏‌رفت. محمد بن یعقوب کلینی(ره)

  • محمد بن یعقوب کلینی(ره) (دانلود)