مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شفاعت و زیارت
پديدآورنده : مجموعه مؤلفان
محل نشر : تهران
ناشر : کانون اندیشه جوان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1386 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 165
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شفاعت و زیارت

پرسش و پاسخ در باره شفاعت و زیارت اهل قبور

این اثر، پاسخ نامه ای به پرسش ها و شبهه هایی است که در قلمرو مفاهیمی چون شفاعت و زیارت اهل قبور وجود دارد. محققان این کتاب، پس از مطالعه آثار آیت الله جعفر سبحانی و با الهام از دیدگاه های ایشان، پاسخ هایی کوتاه اما مستند و مستدل به پرسش های مطرح شده داده اند. در مقدمه کتاب آمده است:

کانون اندیشه جوان برآن است تا مخلصانه و مشتاقانه، از ساحت ارجمند پژوهشگران استمداد کند و برای پرسش های معاصر، پاسخ هایی متقن و روزآمد فراهم آورد ... این کتاب حاصل یکی از همین کوشش های همدلانه در باب موضوعات دین پژوهی است که در حلقه نقد و پاسخ حکمت و دین پژوهی کانون، با همفکری و تلاش جمعی، به بررسی برخی از مهم ترین پرسش ها و شبهات پیرامون شفاعت و زیارت پرداخته و پاسخ های ارائه شده را با الهام از دیدگاه های آیت الله سبحانی، پس از ارزیابی، تکمیل و بازنویسی، در این دفتر گرد آورده اند.

همان گونه که در مقدمه کتاب اشاره شده، محققان این اثر، با زبانی ساده و روان، به شرح و تبیین مفهوم شفاعت و زیارت و شبهات آن پرداخته اند و با استناد به قرآن و کتاب های حدیثی اهل سنت مانند: سنن بیهقی، سنن ابی داود، صحیح بخاری و ... و کتاب های حدیثی شیعه مانند: اصول کافی، بحارالانوار، علل الشرایع و ... جایگاه رفیع این دو مفهوم دینی را ترسیم کرده اند.

فهرست

بخش اول/ شفاعت: شفاعت یعنی چه؟ آیا شفاعت از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است؟ چه کسانی شفاعت می کنند؟ شفاعت با واسطه گری دنیوی چه تفاوتی دارد؟ آیا درخواست شفاعت با توحید در عبادات منافات ندارد؟

بخش دوم/ زیارت قبور: آیا زیارت قبور، آثار و پیامدهای سودمندی در پی خواهد داشت؟ آیا زیارت قبرها از دیدگاه قرآن و روایات پذیرفته شده است؟ دیدگاه قرآن درباره زیارت قبر پیامبر(ص) چیست؟ نظر اسلام درباره زیارت بانوان چیست؟ آیا سفر برای زیارت و مرقد پیامبر(ص) جایز است؟