پنج شنبه 1400/7/8
پديدآورنده : علی صدرایی خویی
مدت: 25 دقیقه

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعهشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (178)

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)

  • شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2) (دانلود)