احادیث داستانی پیامبر(ص) و انتخاب بندگی

رسول گرامی اسلام(ص) پیامبر بنده را بر پیامبر پادشاه ترجیح داد

المعجم الکبیر ـ به نقل از عبد اللّه بن عمر ـ:

پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرشته ای از آسمان بر من نازل شد که نه پیش از من بر پیامبری نازل شده بود و نه پس از من بر کسی نازل خواهد شد. او اسرافیل بود که جبرئیل را همراه خود داشت. گفت: درود بر تو، ای محمّد! و سپس ادامه داد: من فرستاده پروردگارت به سوی تو هستم. او به من دستور داده که تو را اگر می خواهی، به عنوان پیامبری بنده، و اگر مایلی، به عنوان پیامبری پادشاه برگزینم. من به جبرئیل نگریستم. جبرئیل به من اشاره کرد که فروتنی کن».

این جا بود که پیامبر(ص) فرمود: «ترجیح می دهم پیامبری بنده باشم».

المعجم الکبیر عن ابن عمر عن رسول اللّه(ص):

لَقَد هَبَطَ عَلَی مَلَک مِنَ السَّماءِ ما هَبَطَ عَلی نَبِی قَبلی، ولا یهبِطُ عَلی أحَدٍ مِن بَعدی، وهُوَ إسرافیلُ وعِندَهُ جِبریلُ، فَقالَ: السلام عَلَیک یا مُحَمَّدُ، ثُمَّ قالَ: أنَا رَسولُ رَبِّک إلَیک، أمَرَنی أن اُخبِرَک إن شِئتَ نَبِیا عَبدا، وإن شِئتَ نَبِیا مَلِکا؟ فَنَظَرتُ إلی جِبریلَ، فَأَومَأَ جِبریلُ إلَی أن تَواضَع، فَقالَ النَّبِی(ص) عِندَ ذلِک: نَبِیا عَبدا.[۱]


[۱]. المعجم الکبیر: ج ۱۲ ص ۲۶۷ ح ۱۳۳۰۹، حلیة الأولیاء: ج ۳ ص ۲۵۶ الرقم ۲۴۶، سبل الهدی والرشاد: ج ۷ ص ۷۶، إمتاع الأسماع: ج ۲ ص ۲۲۲، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۰، ص ۱۴۰.