خاورشناسان و واقعه غديرخم - صفحه 113

درباره مقاله و نويسنده‏اش (به قلم نويسنده)

اين مقاله اوّلين بار در سال 1990 ميلادى (مصادف با هزار و چهارصدمين سال جشن عيد غدير 1410) هم زمان در دو جا نشر شد: 1. تورنتو (كانادا) از طرف Islamic shia Ithna Asheri Jamaat of Toronto ضمن كتاب Ghadir 2. دارالسلام (تانزانيا) درمجله The Light.
نه سال بعد از نشر مقاله، بنده كتابى به عنوان Shiism: Imamate Wilayat نوشتم كه در سال 1999 ميلادى چاپ شد باب سوم آن كتاب مقاله غدير است با اضافاتى كه يك پنجم اصل مقاله بود.

سيّد محمّد رضوى

تولّد: سال 1957 ميلادى در ايالات بهار، هندوستان.
هجرت به آفريقا: در دو سالگى همراه پدر بزرگوارش، مبلّغ مشهور آفريقا مرحوم علّامه سيّد سعيد اختر رضوى، به آفريقا مهاجرت كرد و دوران تحصيلات ابتدايى و مقدّمات زبانهاى فارسى و عربى را طى كرد.
وى تحصيلات دينى را در سالهاى 1972 الى 1982 در محيط پربار و بركت حوزه علميه قم گذراند.
هجرت به كانادا: در سال 1983 به دعوت انجمن مسلمانان شيعه، به شهر ونكوور (كانادا) رفت و تا سال 1991 مشغول فعّاليّتهاى مذهبى و تبليغى آن انجمن بود.
فوق ليسانس: در زمان اقامت در شهر ونكوور، بر مبناى تأليفاتش به زبان انگليسى و با پشتوانه دروس حوزوى، دانشگاه سايمن فريزر Simon Fraser University او را در سال 1987 در برنامه فوق ليسانس شعبه تاريخ پذيرش داد، و او رساله خود را در 1990 تمام كرد و در سال بعد با موفقيّت، از رساله خود دفاع كرد و به مدرك فوق ليسانس نائل شد.
انتقال به تورنتو: از 1991 تا 1996 مسئوليّت مركز تعليم و فرهنگ اسلامى را به

صفحه از 131