کبریت احمر، عنقاء مغرب - و اسلام ‏شناسى (نکاتى از تهذیب الاحکام شیخ طوسى)

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : قاسم جوادی

سال 1400 / شماره پیاپی 100 / صفحه 209-234

چکیده :

در این مقاله گزارشى از برخى روایات تهذیب الاحکام شیخ طوسی آمده که گرچه در منابع روایى نقل شده‏اند، اما کمتر مطرح هستند و هرچند برخى از آن‏ها در برخى منابع فقهى و غیر فقهى مورد بحث قرار گرفته‏اند، ولى چندان جایگاهى در بین عامه جامعه علمى ما ندارند. این روایات در سه حوزه روایات کلامی، روایات فقهی و روایات تاریخی قرار دارند. برخی از این روایات، با آن‏که حاکی از روح اخلاق‏مدار و عدالت‏مدار اسلام‏اند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی برخی دیدگاه‏ها و رفتارها در جامعه مسلمانان مغایر با آن چیزی است که روایات آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، روایات کلامی، روایات فقهی، روایات تاریخی