احادیث داستانی وصی پیامبر(ص)

معرفی امام علی(ع) به عنوان وصی از سوی رسول خدا(ص)

المعجم الکبیر ـ به نقل از سلمان ـ:

گفتم: ای پیامبر خدا! هر پیامبری وصی ای دارد. وصی شما کیست؟

پیامبر(ص) در پاسخ من، سکوت کرد. بعداً چون مرا دید، فرمود: «ای سلمان!».

من با سرعت گفتم: بله.

فرمود: «می دانی وصی موسی که بود؟».

گفتم: آری، یوشع بن نون.

فرمود: «چرا؟».

گفتم: زیرا او داناترین ایشان بود.

فرمود: «وصی و رازدان من و بهترین کسی که پس از خود به یادگار می نهم که به وعده من تحقّق می بخشد و بدهی ام را می پردازد، علی بن ابی طالب است».

المعجم الکبیر عن سلمان:

قُلتُ: یا رَسولَ اللّهِ، لِکلِّ نَبِی وَصِی، فَمَن وَصِیک؟ فَسَکتَ عَنّی، فَلَمّا کانَ بَعدُ رَآنی فَقالَ: یا سَلمانُ، فَأَسرَعتُ إلَیهِ قُلتُ: لَبَّیک، قالَ: تَعلَمُ مَن وَصِی موسی؟ قُلتُ: نَعَم، یوشَعُ بنُ نونٍ، قالَ: لِمَ؟ قُلتُ: لِأَنَّهُ کانَ أعلَمَهُم.

قالَ: فَإِنَّ وَصِیی ومَوضِعَ سِرِّی وخَیرَ مَن أترُک بَعدی وینجِزُ عِدَتی ویقضی دَینی عَلِی بنُ أبی طالِبٍ.[۱]


[۱]. المعجم الکبیر: ج ۶ ص ۲۲۱ ح ۶۰۶۳، کنز العمّال: ج ۱۱ ص ۶۱۰ ح ۳۲۹۵۲، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۹، ص ۴۸۰.