حديث يوم الدار منابع و صحّت حديث - صفحه 44

حديث يوم الدار: منابع و صحّت حديث ۱

نويسنده: آيت‏اللّه‏ على احمدى ميانجى‏ ۲

مترجم: عبدالحسين طالعى‏ ۳

چكيده: راويان بسيارى حديث يوم الدار را روايت كرده‏اند. در اين مقاله علاوه بر ارائه فهرستى از راويان، حديث يوم الدار به روايت 12 رواى، گزارش شده و در ذيل هر گزارش، منابع روايت حديث ذكر شدهاست.
در بحث سندشناسى حديث نيز بسيارى از محدّثان شيعه و سنّى از صحّت و تواتر اين حديث سخن گفته‏اند كه نظريّات آنان نقل و بررسى شده است.

كليد واژه‏ها: حديث يوم الدار/ حديث انذار/ گزارش راويان/ راويان حديث/ سندشناسى حديث/ امامت و ولايت/ مأخذشناسى حديث.

مقدّمه

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم
خدايا! تو را بر تمام نعمتهايت، سپاس مى‏گوييم و بر تمام آنچه الهام كرده‏اى، شُكر مى‏گزاريم. بر پيامبرت محمّدـ كه بس پاك‏نهاد و پاك‏سرشت است‏ـ و خاندان

1.متن اصلى اين مقاله تحت عنوان «حديث الانذار يوم الدار» در مجلّه رسالة الثّقلين (نشريّه مجمع جهانى اهل البيت عليهم ‏السلام شماره ۲۲ و ۲۳ (در سال ۱۴۱۸) منتشر شده است.

2.شرح حال نويسنده در سفينه شماره ۱۳، ص۹۴ - ۹۵ آمده است.

3.عضو هيئت علمى دانشگاه قم.

صفحه از 64