آيه‏ ى ولايت چند نكته و چند پرسش و پاسخ - صفحه 93

آيه‏ى ولايت: چند نكته و چند پرسش و پاسخ

آيت‏اللّه‏ على احمدى ميانجى

ترجمه: عبدالحسين طالعى‏ ۱

چكيده: نويسنده در اين گفتار، ابتدا هفت نكته درباره‏ى آيه‏ى ولايت (آيه‏ى 55 سوره‏ى مائده) مطرح مى‏كند و سپس به ده پرسش درباره‏ى اين آيه پاسخ مى‏گويد. در اين مقاله، علاوه بر بحث لغوى و عقلى و قرآنى، روايات شيعه و سنّى و نيز ديدگاه‏هاى برخى از مفسّران و متكلّمان شيعه و سنّى مورد بحث قرار مى‏گيرد. محور اصلى مقاله، اثبات اين نكته است كه آيه‏ى ولايت در مورد امام على‏بن ابى‏طالب عليه ‏السلام نازل شده است و شأن نزول‏هاى ديگر را نمى‏توان پذيرفت.

كليد واژه‏ها: امامت، مبناى قرآنى / آيه‏ى ولايت/ آيه‏ى ولايت، روايات / امامت، احاديث شيعه و سنّى / امامت، ديدگاه‏هاى مفسّران / ولايت، معناى لغوى.

1.عضو هيأت علمى دانشگاه قم.

صفحه از 124