تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 735
انتشار رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان یونانی

انتشار رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان یونانی

راوى : کتاب « بیانیه حقوق و تکالیف بشر» ترجمه رساله حقوق امام سجاد (ع) در سال پیامبر اعظم (ص) و به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)، از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به زبان یونانی منتشر شد.

راوى : کتاب « بیانیه حقوق و تکالیف بشر» ترجمه رساله حقوق امام سجاد (ع) در سال پیامبر اعظم (ص) و به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)، از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به زبان یونانی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار راوى به نقل از پايگاه اينترنتى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، این کتاب سومین اثری است که امسال به یونانی برگردانده شده واز سوی یکی از معتبرترین ناشران یونانی به چاپ رسیده است.
سید محمد رضا دربندی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن گفته است : در این رساله به حقوق استاد، دانشجو، همسر، پدر، مادر، کارفرما، کارگر، شریک، همسایه، متهم، حاکم، شهروندان و حتی نسبت به دست و پا، چشم و دیگر موهبت هایی که خدا به ما عطا کرده ، اشاره شده است.
وی افزوده است : این کتاب توسط دکتر «میستاکیدو» ترجمه و در قطع رقعی با شمارگان چهار هزار نسخه منتشر شده و در شبکه توزیع کتاب یونان قرار گرفته است . اين كتاب توسط رایزنی فرهنگی برای تمامی کتابخانه های عمومی، دانشگاه ها و کلیساهای یونان نيز ارسال شده است.
دربندی اظهار داشته است : امید است با دقت در این آموزه ها، همگان به این نتیجه برسند که اگر اعلامیه حقوق بشرمانند رساله حقوق امام سجاد (ع) با محوریت تکالیف بشر تنظیم شده بود، می توانست مانع بسیاری از ظلم ها و تجاوزات باشد .

راوى : کتاب « بیانیه حقوق و تکالیف بشر» ترجمه رساله حقوق امام سجاد (ع) در سال پیامبر اعظم (ص) و به مناسبت میلاد حضرت علی (ع)، از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به زبان یونانی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار راوى به نقل از پايگاه اينترنتى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، این کتاب سومین اثری است که امسال به یونانی برگردانده شده واز سوی یکی از معتبرترین ناشران یونانی به چاپ رسیده است.
سید محمد رضا دربندی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن گفته است : در این رساله به حقوق استاد، دانشجو، همسر، پدر، مادر، کارفرما، کارگر، شریک، همسایه، متهم، حاکم، شهروندان و حتی نسبت به دست و پا، چشم و دیگر موهبت هایی که خدا به ما عطا کرده ، اشاره شده است.
وی افزوده است : این کتاب توسط دکتر «میستاکیدو» ترجمه و در قطع رقعی با شمارگان چهار هزار نسخه منتشر شده و در شبکه توزیع کتاب یونان قرار گرفته است . اين كتاب توسط رایزنی فرهنگی برای تمامی کتابخانه های عمومی، دانشگاه ها و کلیساهای یونان نيز ارسال شده است.
دربندی اظهار داشته است : امید است با دقت در این آموزه ها، همگان به این نتیجه برسند که اگر اعلامیه حقوق بشرمانند رساله حقوق امام سجاد (ع) با محوریت تکالیف بشر تنظیم شده بود، می توانست مانع بسیاری از ظلم ها و تجاوزات باشد .

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :