اولیاء خدا در کلام امام حسین(ع)

امام حسین علیه السلام:

ـ في وَصفِ أولِياءِ اللّهِ ـ: وجَعَلتَ عُقولَهُم مَناصِبَ أوامِرِكَ ونَواهيكَ، فَأَنتَ إذا شِئتَ ما تَشاءُ حَرَّكتَ مِن أسرارِهِم كَوامِنَ ما أبطَنتَ فيهِم، وأبدَأتَ مِن إرادَتِكَ عَلى ألسِنَتِهِم ما أفهَمتَهُم بِهِ عَنكَ في عُقودِهِم، بِعُقولٍ تَدعوكَ وتَدعو إلَيكَ بِحَقائِقِ ما مَنَحتَهُم بِهِ؛

ـ در توصيف اولياى الهى ـ: عقل هايشان را مركز امر و نهى‌هايت قرار دادى و هر گاه چيزى بخواهى، از درون آنها، انگيزه‌هايى را كه در آنان نهفته‌اى، به حركت در مى‌آورى و اراده خودت را به آنها فهمانده، بر زبانشان مى‌رانى. با عقل‌هايى كه تو را مى‌خوانند و با حقيقت‌هايى كه تو به آنان بخشيده‌اى، به سوى تو مى‌خوانند.

مهج الدعوات، ص ٦٨

اولیاء خدا در کلام امام حسین(ع)
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت