برایشان تلاش کن!

امام صادق علیه السلام:

اِسعَ عَلى عِيالِكَ، وإيّاكَ أن يَكونوا هُمُ السُّعاةَ عَلَيكَ؛

براى خانواده ات تلاش كن. مبادا آنان براى تو كار و تلاش كنند!

الكافي: ج ٥ ص ١٤٩ ح ٦

برایشان تلاش کن!
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت