تاريخ : چهارشنبه 1400/10/15
کد خبر: 73958
همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی»، فراخوان داد

همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی»، فراخوان داد

همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی با موضوع «کرامت انسانی در گفتمان حسینی» برگزار می‌شود.

دبیرخانه دائمی همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی با موضوع «کرامت انسانی در گفتمان حسینی» اعلام فراخوان کرد.

این همایش به همت کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین و با همکاری دانشگاه کربلا، معاونت پژوهش حوزه علمیه قم و تعداد دیگری از دانشگاه‌ها در پنج محور اصلی «معرفتی و اعتقادی»، «معنویت و عرفان»، «فقهی و حقوقی»، «فرهنگی و اجتماعی» و «ادب و هنر» اعلام فراخوان کرده است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به این همایش یکم بهمن‌ماه و آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۵ بهمن‌ماه اعلام شده است و ۲۳ اسفندماه نیز این همایش در دانشگاه کربلا در شهر کربلا برگزار می‌شود.

موضوعات پیشنهادی برای محور «معرفتی و اعتقادی» شامل؛ مبانی معرفتی و انسانی در گفتمان حسینی، مؤلفه‌ها و عناصر کرامت انسانی در گفتمان حسینی، رسالت الهی انسان در گفتمان حسینی، توحید زیرساخت گفتمان حسینی، انسان تراز اسلام در گفتمان حسینی،‌ امامت؛ کانون گفتمان حسینی و اربعین تجلی الهیات نجات‌بخش حسینی اعلام شده است.

موضوعات پیشنهادی برای محور «معنویت و عرفان» شامل: کرامت حسینی، راه برون‌رفت از بحران‌ها و چالش‌های معنوی، عرفان حسینی و تعالی کرامت انسانی، عبادت اوج کرامت انسانی در گفتمان حسینی، اربعین گسترش فضائل اخلاقی و معنویت الهی و رنج مقدس و کرامت انسانی در اربعین حسینی است.

موضوعات پیشنهادی برای محور «فقهی و حقوقی» نیز شامل؛ حقوق انسان در گفتمان حسینی، کرامت انسانی و شعائر حسینی، بررسی فقهی و حقوقی نهضت حسینی، آیین‌ها و مراسم عزاداری حسینی از منظر فقه اسلامی و شریعت محوری در نهضت حسینی اعلام شده است.

موضوعات پیشنهادی برای محور «فرهنگی و اجتماعی» شامل؛ امام حسین(ع) اسوه کرامت انسانی، گفتمان حسینی و اصلاح جامعه، کرامت انسانی زیر ساخت تمدن نوین اسلامی بر مبنای گفتمان حسینی، اهل بیت(ع) و اصحاب امام حسین(ع) پاسداران کرامت انسانی، زینب کبری(س) قهرمان کرامت حسینی در نهضت کربلا، اربعین حسینی تجلی کرامت انسانی، گفتمان حسینی راه برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی، گفتمان حسینی محور وحدت اقوام و مذاهب اسلامی و مقاومت اسلامی در گفتمان حسینی است.

موضوعات پیشنهادی برای محور «ادب و هنر» شامل؛ کرامت انسانی برگرفته از گفتمان حسینی در متون ادب فارسی، کرامت انسانی برگرفته از گفتمان حسینی در متون عربی، گفتمان حسینی در شعر معاصر، تبلور کرامت حسینی در هنر، تجلی کرامت انسانی در رجزها و اشعار امام حسین(ع)، اهل بیت و اصحاب امام(ع) و کرامت حسینی در شعر و ادب اربعینی است.

برای ارتباط با دبیرخانه این همایش می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۶۴۵۱۲۳۶۹ و ۰۲۵۳۷۱۸۶۷۲۰  تماس بگیرید.

منبع :ایکنا
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :