مصداق‌یابی و کارکردهای فرهنگی واژه "أَصْحَابُ‌ أَبِی" در کلام امام صادق علیه السلام

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
پديدآورنده : محمد لطفی پور

سال 1400 / شماره پیاپی 71 / صفحه ۸۲-۴۷

چکیده :

انقلاب علمی و فرهنگی شیعه، در عصر امامت امام محمدباقر(ع)، با مدیریت آن‌حضرت و توسط جمعی از شاگردان زبده و نخبه ایشان آغاز شد و جامعه شیعه را از فقر فرهنگی به مرحله شکوفایی و بالندگی رساند.
این لایه از اصحاب الباقر(ع) را می‌توان با کلیدواژه «أَصْحَابُ‏ أَبِی» در فرمایشات امام جعفر صادق(ع) بازشناخت. توصیه ویژه‌ای که امام باقر(ع) در آخرین لحظات عمر، به فرزندشان درباره یاران خود ابراز فرمودند، همچنین کارکردهای دین‌شناسانه و جامعه‌شناسانه‌ای که از سوی امام صادق(ع) در مواضع مختلف ایراد شده، ضرورت بازشناسی مصادیق و کارکردشناسی فرهنگی «أَصْحَابُ‏ أَبِی» را بیش از پیش، هویدا می‌سازد. این نوشتار، با شیوه تحلیل متون حدیثی شیعه، به این دو مهم پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ حدیث شیعه؛ امام باقر(ع)؛ امام صادق(ع)؛ أَصْحَابُ‌ أَبِی؛ تاریخ شیعه