انس بن مالک و حدیث غدیر؛ نقدی بر تفسیر سید رضی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : منصور پهلوان

سال 1400 / شماره پیاپی 71 / صفحه ۲۳-۱۰

چکیده :

ماجرای خطبه پیامبر اکرم در غدیر خم در حجه الوداع، از مهمترین شواهدی است که به ولایت و وصایت علی(ع) دلالت دارد و علی(ع) در مواضع مختلف بدان استشهاد کرده­اند. یکی از این موارد در نهج­ البلاغه و در حکمت ٣٠٣ ذکر گردیده است. در آن حکمت، علی(ع) انس بن مالک را مورد خطاب و عتاب قرار داده­اند که چرا با وجود آنکه شاهد ماجرای غدیر بوده است، بدان شهادت نمی­دهد؟ بسیاری از کتب معتبر تاریخی و حدیثی این شأن صدور را در توبیخ انس بن مالک ذکر کرده­اند، اما متأسفانه سید رضی - رحمه الله - شأن صدور دیگری برای این حکمت ذکر کرده است. این مقاله نقد محققانه کلام اوست.

کلیدواژه‌های مقاله :غدیر خم، انس بن مالک، برص، مناشده، سید رضی، نهج‌البلاغه، امامت