مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : سیره علمی و عملی امام سجاد(ع)، داستان مختار ثقفی
پديدآورنده : ابراهیم بابایی آملی
محل نشر : اراک
ناشر : نجبا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1382ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 144
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

سیره علمی و عملی امام سجاد(ع)، داستان مختار ثقفی

بیان زندگی امام زین العابدین(ع) و مختار

شخصیت علمی و فرهنگی امام سجاد(ع) را در ارتباط با واقعه عاشورا و قیام مختار مورد بحث و بررسی قرار داده است.

نویسنده، نخست در این نوشتار پس از تحلیل و بررسی واقعه سقیفه بنی ساعده با بیان اوضاع زمان امام سجاد(ع) به ره آورد قیام امام حسین(ع) اشاره و آنگاه جامعه بحران زده زمان امام(ع) را ترسیم کرده است و تلاش ها و مجاهدت های امام سجاد(ع) در رسیدگی به این بحران ها را بررسی می نماید.

سپس با تبیین شخصیت ممتاز آن حضرت، درس آموختن از آموزه های زندگی امام را به عنوان الگوی اخلاقی و عملی برای مسلمان، امری ضروری دانسته است.

وی همچنین به تفصیل مباحثی را درباره قیام مختار ثقفی توضیح داده است و در بخشی دیگر از کتاب با اشاره به اصحاب خاص امام سجاد(ع)، ویژگی های از زندگی آنان را بر می شمرد. و در پایان با اشاره به قصیده فرزدق در مدح امام سجاد(ع) و شخصیت فرزدق و نامه امام سجاد(ع) به زهری، درس هایی از مکتب امام و نیز سخنان حکمت آموز آن حضرت در موضوعات مختلف را تبیین می نماید. برخی سرفصل های کتاب عبارت اند از: ره آورد قیام حسینی، قیام مختار، بحران مدنیت جامعه، شخصیت علمی و فرهنگی امام سجاد(ع)، درسهایی از مکتب امام و سخنان حکیمانه آن حضرت.