اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتابِ کنونی سلیم‌بن قیس و اعتبارِ کتاب، در آثار شیخ مفید

نشریه : فصلنامه انتظار موعود

نویسنده : پديدآورنده : کاظم استادی

سال 1399 / شماره پیاپی 71 / صفحه 69 - 97

چکیده :

کتاب کنونی سُلَیْم بْن قِیْس، کتابی است حدیثی با موضوعات تاریخی _ اعتقادی، که گفته‌اند اولین کتاب شیعه است، و روایات متعددی در زمینه امام زمان(عج) و پیشگویى پیامبر(ص) از عدالت ایشان و همچنین، پیشگویى درباره سفیانى، نفس زکیه و یاران حضرت مهدى(عج)، مقام امام زمان(عج) در بهشت، و زندگى در دولت امام زمان(عج)، در آن وجود دارد. از سوی دیگر، همواره دیدگاه‌های مخالفی درباره اصالت متن کتاب سلیم، ابراز شده است، تاجایی که برخی آن‌ را ساختگی دانسته‌اند. یکی از راه‌های شناخت اصالت و اعتبار کتاب سلیم، بررسی نسبت این کتاب با منابع نخستین است؛ که از جمله مهم‌ترین دسته‌ منابع نخستین شیعی را آثار شیخ مفید(م۴۱۳ق) می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث مهدی کتاب سلیم شیخ مفید سلیم بن قیس