بياموزد و آموزش دهد!

حضرت عیسی علیه السلام:

طوبى‏ لِمَن تَعَلَّمَ مِنَ العُلَماءِ ما جَهِلَ و عَلَّمَ الجاهِلَ مِمّا عَلِمَ؛

خوشا به حال كسى كه آنچه را نمى‌‏داند، از دانايان بياموزد و از آنچه مى‌‏داند، به نادان آموزش دهد!

تحف العقول، ص ٥١٢

بياموزد و آموزش دهد!
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت