احادیث داستانی مصحف فاطمه(س)

اتفاقات آینده در مصحف فاطمه(س) آمده است.

الکافی ـ به نقل از حمّاد بن عثمان ـ:

از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: «زنادقه در سال یکصد و بیست و هشت ظهور خواهند کرد. من این را با نگاه کردن به مصحف فاطمه در یافته ام».

گفتم: مصحف فاطمه چیست؟

فرمود: «هنگامی که خداوند متعال، جان محمّد(ص) را ستانْد، فاطمه(ع) از رحلت او چنان اندوهگین شد که جز خداوند عز و جل هیچ کس از آن آگاهی نداشت. خداوند، فرشته ای به سوی او فرستاد تا او را تسلّی دهد و با او سخن بگوید. فاطمه(ع) این را به امیر مؤمنان(ع) باز گفت و علی(ع) به او گفت: هر گاه این تماس را احساس کردی و صدای او را شنیدی، به من بگو. فاطمه(ع) نیز آن را به علی(ع) گفت و امیر مؤمنان(ع) آنچه را می شنید، می نوشت، تا از اینها مصحفی ثبت کرد».

امام(ع) سپس فرمود: «در این مصحف، چیزی از حلال و حرام نیامده است و تنها علمِ [پیشامدهای] آینده در آن است».

الکافی عن حمّاد بن عثمان:

سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّهِ(ع) یقولُ: تَظهَرُ الزَّنادِقَةُ فی سَنَةِ ثَمانٍ وعِشرینَ ومِئَةٍ، وذلِک أنّی نَظَرتُ فی مُصحَفِ فاطِمَةَ(ع) . قُلتُ: وما مُصحَفُ فاطِمَةَ؟ قالَ: إنَّ اللّهَ تَعالی لَمّا قَبَضَ نَبِیهُ(ص) دَخَلَ عَلی فاطِمَةَ(ع) مِن وَفاتِهِ مِنَ الحُزنِ ما لا یعلَمُهُ إلَا اللّهُ عز و جل، فَأَرسَلَ اللّهُ إلَیها مَلَکا یسَلّی غَمَّها ویحَدِّثُها، فَشَکت ذلِک إلی أمیرِ المُؤمِنینَ(ع) فَقالَ: إذا أحسَستِ بِذلِک وسَمِعتِ الصَّوتَ قولی لی، فَأَعلَمَتهُ بِذلِک فَجَعَلَ أمیرُ المُؤمِنینَ(ع) یکتُبُ کلَّ ما سَمِعَ حَتّی أثبَتَ مِن ذلِک مُصحَفا.

ثُمَّ قالَ: أما إنَّهُ لَیسَ فیهِ شَیءٌ مِنَ الحَلالِ وَالحَرامِ، ولکن فیهِ عِلمُ ما یکونُ.[۱]


[۱]الکافی: ج ۱ ص ۲۴۰ ح ۲، بصائر الدرجات: ص ۱۵۷ ح ۱۸، بحار الأنوار: ج ۲۶ ص ۴۴ ح ۷۷، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۰، ص ۹۴.